ATKLĀJ  JAUNAS  SPĒJAS  KOKAM!

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IKTK” ir lielizmēra koksnes konstrukciju zinātniskās pētniecības centrs. 

Tā darbības mērķis ir radīt Latvijā pirmo zinātniskās pētniecības centru, kas specializējas lielizmēra koksnes konstrukciju pētniecības pakalpojumu sniegšanā, lai Latvijā sekmētu zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un augstākas eksportspējas produktu radīšanu.

SIA „IKTK” ir saīsinājums no frāzes „Inovācijas koka tiltos un konstrukcijās”, kas norāda uz uzņēmuma galvenajiem zinātniskās pētniecības pakalpojumu virzieniem, jo uzņēmuma specializācija ir lielizmēra koka konstrukciju (t.sk. koka tiltu detaļas, nesošās konstrukcijas u.c.) rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādes, ietverot arī prototipu izstrādi jeb jaunu koksnes detaļu prototipu izstrādi (projektēšanu, konstruēšanu) un testēšanu.

Centrs sāka savu darbību 2015.gadā, un tā dibinātāji ir:

  • SIA "Marko Kea"
  • Rīgas Tehniskā universitāte
  • SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts".Rubeņu ceļš 46, Raubēni, Ozolnieku nov. LV-3002 
tālr. +371 29264544

 .